Halle heeft nu ook een Meisterspad!

Zaterdag 29 februari was het zover!
Het pad tussen de Kerkstraat en de Pluimersdijk te Halle heeft een officiële naam gekregen! Want sinds de realisatie van het pad in 1891 bleek dit pad nog steeds naamloos te zijn!
Een lid van Werkgroep Buitengebied Halle is op het idee gekomen om dit pad na zoveel jaren van een passende naam te voorzien. Dit bleek handig aangezien het pad lastig te benoemen was bij het onderzoek naar de diverse wandelpaden die Halle heeft. Het benoemen/ontwikkelen van wandelpaden in en rond Halle is een onderdeel van de speerpunten waar Werkgroep Buitengebied Halle zich voor inzet (onderdeel van Halle’s Belang). Zij streeft er naar om Halle en omgeving groener en schoner te maken en de biodiversiteit te versterken.
De historie van dit pad is interessant. Op de plek van het Meistershuus (nu Pluimersdijk 18) was voorheen boerderij Haank gevestigd. Een eeuwenoude plek waar men op hele kleine schaal landbouw bedreef binnen de Marke Halle. De wens en noodzaak tot een school voor Halle en omgeving maakt dat men op dit erf in 1838 een school bouwde. Na enkele verbouwingen werd in 1886 het huidige Meistershuus gebouwd. De schooljeugd uit Halle wandelde eerst door de velden en later via dit oude wandelpad vanuit Halle naar de school. In 1933 verhuisde de school naar de Dorpstraat, waar deze tot op de dag van vandaag staat.
 
De Werkgroep Buitengebied Halle heeft nu in samenwerking met Halle’s Belang, de gemeente Bronckhorst en de aanliggende grondeigenaren het pad een naam gegeven. Vanaf nu, 129 jaar later heet dit pad: ‘Meisterspad’.
De straatnaamborden werden officieel onthuld door Dhr. en Mevr. Muller en Dhr. en Mevr. Kaak. Allen aanwonenden van het Meisterspad. Dit onder toeziend oog van het bestuur van Halle’s Belang en de leden van de Werkgroep Buitengebied Halle.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De aanwonenden onthullen het nieuwe straatnaambord
Foto gemaakt door: L. van Rijsewijk