Speerpunten notitie dorpsontwikkeling: winkelvoorziening en leegstand bedrijfspanden

Huidige situatie:
Door diverse oorzaken zoals internet winkelen, crisis, vergrijzing etc. zijn er de afgelopen jaren meerdere bedrijfspanden leeg komen te staan. Daarnaast staat het bestaande winkelbestand onder druk door bijvoorbeeld het weghalen van de pinautomaat uit het dorp.
De leegstand betreft weliswaar particuliere panden, maar heeft toch zijn weerslag op het dorp in de vorm van kans op verpaupering en verslechtering van de leefomgeving.
Een mooier dorp heeft niet alleen effect op het woongenot maar ook op de algemene huizenprijzen in het dorp.
Dat we nu horeca, een kapper, een bloemenzaak, een winkel voor paardenartikelen, een fietsenmaker, een motorenzaak, een kringloopwinkel, een kledingzaak, een benzinepomp, een open haard/houtkachelzaak en een supermarkt hebben is erg prettig.

Gewenste situatie:
Een dorp heeft naast bewoners ook enige middenstand nodig. Dit vergroot de gezelligheid en bindt de bewoners. Lege panden zouden zolang ze nog niet verhuurd of verkocht zijn een betere uitstraling kunnen hebben door tijdelijk andere functies aan het gebouw te geven.
Omdat veel zaken uit de huidige situatie landelijk zijn (bijv. vergrijzing) zou er gebruik gemaakt kunnen worden van ervaringen uit andere kernen hoe de leefbaarheid zoveel mogelijk gewaarborgd kan worden.

De weg tot de gewenste situatie:
Eigenaren van de panden benaderen of zij heil zien in tijdelijk andere functie tot verkoop/verhuur.
Samen met dorpsbewoners tijdelijk andere functies bedenken.
Partijen benaderen wat we zelf kunnen doen om de panden aantrekkelijk voor ondernemers te maken.

Eventueel te benaderen gesprekspartners / belanghebbenden:
- Bewoners Halle
- Eigenaren van de panden
- Gemeente Bronckhorst
- Gemeente en Provincie politiek
- Schoolbestuur
- Kamer van Koophandel