Speerpunten WhatsApp-groep buurtpreventie.
 
Het doel van een WhatsApp-groep is het zorgen voor meer ogen en oren in de buurt. Het biedt de mogelijkheid om verdachte omstandigheden, in de eigen woonomgeving, met elkaar te delen via berichtjes.
 
Huidige situatie:
Veel kleine kernen in de gemeente Bronckhorst hebben een WhatsApp-groep buurtpreventie. Halle heeft zo'n groep (nog) niet.
 
Gewenste situatie:
De oprichting van een WhatsApp-groep buurtpreventie in Halle.
 
Aanbevelingen (Uitvoering, acties, maatregelen):
- Een beheerder / coördinator die vertrouwd is met het adequaat omgaan met moderne sociale media aanzoeken/aanstellen om uitvoering te gaan geven aan het initiatief.
- De beheerder / coördinator oriënteert zich op de website van de gemeente: www.bronckhorst.nl/buurtpreventie.
- De beheerder / coördinator benadert potentiële deelnemers (buurtgenoten) teneinde hen te animeren om te gaan deelnemen.
- De beheerder / coördinator legt contact met de wijkagent en de gemeente.
- Het verzorgen in samenspraak met de wijkagent van een voorlichtingsbijeenkomst.
- Het leggen van contacten met de coördinatoren buurtpreventie van Zelhem en Wolfersveen (i.v.m. "best practices").