Speerpunten Vrijwilligersbank Halle helpt Halle
 
Doelstelling:
Het bieden van een platform voor het vragen en aanbieden van eenvoudige diensten.
 
Huidige situatie:
Zo’n platform is er nog niet en er blijkt regelmatig dat er behoefte aan is. Mensen zijn nu afhankelijk van familie en buren, die doorgaans een steeds drukker bezet leven lijden.
 
Gewenste situatie:
Het aanbieden van zo’n platform in de vorm van een website, waar je een beroep op kunt doen voor kleine diensten en waar vrijwilligers zich aanbieden deze diensten te bewijzen. Als voorbeeld zou je kunnen denken aan: het rijden naar het gemeente- of ziekenhuis, het uitlaten van een hond of erop passen, het indraaien van een lamp voor iemand die zelf niet meer op een trap durft te staan enz. In tegenstelling tot het “Naoberschap” zijn deze diensten niet wederkerig.
Door gebruik te kunnen maken van deze website, kan iemand langer zelfstandig functioneren,
zelf zijn problemen oplossen en is hij of zij minder afhankelijk van familie en buren. Door het spreiden van de taken wordt niemand overbelast. Van de andere kant wordt er juist een stevige band gesmeed tussen de inwoners van Halle en worden saamhorigheid en betrokkenheid vergroot.
Samen kunnen we Halle zo leefbaar houden!
 
Aanbevelingen:
– Het benaderen van iemand die de website voor ons wil bouwen.
Het is de bedoeling dat je via de website van Halle’s Belang, door kunt gaan naar de website van Halle Helpt Halle, zonder in te loggen. De kop van HHH komt dus meteen bij de kop van HB. Kenmerken van de website zijn kleinschaligheid en duidelijke rubrieken. Een voorbeeld dat het dichtst bij onze visie komt is digiDiek, het online dorpsplein van Nieuw-Dijk. Aanvrager en aanbieder moeten het zelf onderling regelen.
– Het naar buiten communiceren dat een dergelijke website in de maak is, en in een later stadium, beschikbaar is, via traditionele en eigentijdse media.
– Het plaatselijk bekendheid geven aan het nieuwe begrip: Halle Helpt Halle door middel van flyers, neergelegd bij alle openbare plaatsen in en om het dorp. (dokter, tandarts, kapper, school, apotheek, dorpshuis enz.) De mensen kunnen zich opgeven en de flyers inleveren in speciale brievenbussen.
– In verband met de leeftijd van de doelgroep zal er aanvankelijk gestart worden met een website. Later kan er eventueel uitgebreid worden naar nieuwe media. Het is ons nl. bekend dat een deel van de ouderen, waarvoor de site bedoeld is, geen mobiel heeft. Er is dus sprake van een groeimodel.
– Het functioneren van ‘Halle Helpt Halle’ zal b.v. half jaarlijks moeten worden geëvolueerd en afhankelijk van de resultaten, zo nodig moeten worden aangepast