Disclaimer
 
Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 
Privacyverklaring
U kunt deze website bezoeken zonder ons mede te delen wie u bent of andere informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen of een reservering te plaatsen. Wij streven er naar u vooraf in kennis te stellen, indien wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.
 
Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten voorbehouden. Halle's Belang aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.
 
Beschikbaarheid
Wij streven er naar om de informatie op deze website permanent beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid. De informatie op deze website kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.
 
Auteursrecht
De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor het verkrijgen van informatie. Het is niet toegestaan de inhoud van de website te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Halle's Belang.