Informatiebijeenkomst Starters 21 juni 2023
 
Op 21 juni is er in zalencentrum Nijhof in Halle de informatieavond voor starters in Halle geweest.
Het was een prima bijeenkomst, waarbij er ook na de bijeenkomst nog met diverse aanwezigen is nagepraat. Zoals toegelicht: is de gemeente nog bezig met het bepalen van de spelregels voor een CPO voor starters. Deze spelregels zijn nog niet vastgesteld door het college, dat zal in het najaar gebeuren, daarom is gesproken over “indicatieve spelregels”. In het najaar zullen we samen met andere kernen een excursie organiseren naar regionale voorbeeldprojecten van starterswoningen. Nadere berichten hierover volgen in het najaar.
 
Klik op de afbeelding om de gehele presentatie te bekijken
 
 
Nieuwbouw Halle
 
Er is 3 jaar geleden gestart met een petitie om via die weg de behoefte aan starterswoningen in Halle te polsen. Deze is door ruim 200 mensen ingevuld. Vervolgens hebben Randy Radstaak en Dave Schieven deze petitie aangeboden aan de gemeente. Naast dat ze samen met de gemeente zijn gaan kijken naar wat voor behoefte er is, is er meteen gekeken naar de opties voor een geschikte locatie. Er zijn veel goede gesprekken geweest waar Bouwbedrijf Bruggink op een zeker moment bij aan is gesloten. Zij hebben in het dorp nog grond waar woningen gebouwd kunnen worden. De gemeente zag hier ook wel wat in, maar als voorwaarde gaven zij alleen wel als opdracht dat het een gecombineerd project moest worden van starters- en seniorenwoningen. Voor beide opties zijn genoeg geïnteresseerden dus dit is geen probleem. Er zijn plannen gemaakt hoe de geschikte grond het best ingedeeld kan worden. Toen de gemeente en Bruggink tot een goed voorstel zijn gekomen is dit voorgelegd aan de omwonenden. Daarna hebben de geïnteresseerden de informatie tot zich gekregen.
Nu ligt het voorstel bij de gemeente om alle onderzoeken verder uit te zetten. Als alles positief uit gaat vallen zal over een goed jaar gestart kunnen worden met de bouw van de woningen.
Hierbij de link naar de gemeente website met informatie over de presentatie en het verslag van de bijeenkomst van 22 maart 2023 voor geïnteresseerden.
 

  Woonwensenonderzoek Halle, Halle-Heide en Halle-Nijman

Beste inwoner,

Momenteel zijn er enkele woningbouwinitiatieven in Halle. De gemeente is samen met Bouwbedrijf Bruggink bezig met een woningbouwplan aan de Tarwestraat in Halle Daarnaast is er een initiatiefnemer voor een woningbouwplan op de locatie van zaal Lovink in Halle-Nijman.

Woonwensenonderzoek
Als inwoner van Halle, Halle-Heide en Halle-Nijman kunt u helpen de woonbehoefte helder te krijgen. Vult u vóór 1 maart 2023 hiervoor het woonwensenonderzoek in op www.bronckhorst.nl/woonwensenhalle. Als we beter weten waar behoefte aan is kunnen we goede, woningbehoefte gerichte plannen ontwikkelen voor Halle, Halle-Heide en Halle-Nijman.

Onderzoek samen met de kernen
Het woonwensenonderzoek is samen met Halle’s Belang, Belangenvereniging Halle-Heide, Dave Schieven en Randy Radstaak, de aanjagers voor starterswoningen in Halle, opgesteld. Randy en Dave: “Wij onderschrijven van harte de nut- en noodzaak van het woonwensenonderzoek, we roepen jullie op om het woonwensenonderzoek zoveel als mogelijk in te vullen!” Hoe meer reacties we krijgen, hoe concreter we kunnen bepalen aan welke woningen behoefte is en hoeveel.

Bekendmaken uitkomsten
Als het woonwensenonderzoek is afgerond zullen we de resultaten eerst delen met de dorpsbelangenverenigingen en Randy en Dave. De uitkomsten van het woonwensen- onderzoek plaatsen wij daarna in april 2023 op www.bronckhorst.nl. Houdt u de gemeentepagina in Contact en de berichten van de dorpsbelangen in de gaten. De komende maanden zal meer bekend worden over de woonplannen aan de Tarwestraat en op locatie Lovink.

Met vriendelijke groet,
Gemeente Bronckhorst
Namens burgemeester en wethouders,
René Nijland
projectleider
 

Persbericht

 

Informatieavond belangstellenden woningbouwlocatie Halle - Tarwestraat

De gemeente Bronckhorst werkt in samenwerking met Bouwbedrijf Bruggink aan de woningbouwlocatie Halle - Tarwestraat. Op 22 maart 2023 van 19.30 – 21.00 uur organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst voor iedereen die geïnteresseerd is in dit woningbouwplan in Zalencentrum Nijhof, Dorpsstraat 11 in Halle. Doel van de bijeenkomst is vertellen welke stappen er de afgelopen maanden zijn gezet, hoe het plan wordt uitgewerkt en een doorkijk te geven in de planning. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via: www.bronckhorst.nl/infoavondtarwestraat

Plan Halle - Tarwestraat
Zoals het er nu uit ziet komen er 12 woningen: 4 stuks voor seniorenwoningen en 8 stuks voor starterswoningen.

Bouwen in iedere kern
De gemeente wil dat iedereen in Bronckhorst, jong en oud, goed kan wonen in een betaalbaar en duurzaam huis. In de hele gemeente Bronckhorst zijn er meerdere woningbouwinitiatieven om te zorgen voor extra woningen, waar behoefte aan is.
Bronckhorst stuurt op een woningmarkt waar vraag en aanbod beter in balans zijn. 

 

 

Vervolg onderzoek en gesprekken woonbehoefte Halle


Op basis van de laatste bewonersavond (zie bijgaande presentatie) hebben enkele vervolgacties plaats gevonden. Vanuit de verschillende groepen die aangegeven hebben ook echt te willen verhuizen, hebben enkele jongeren het initiatief genomen om te gaan onderzoeken of er betaalbare woonmogelijkheden in Halle zijn te realiseren. ProWonen en de gemeente zijn met deze jongeren in gesprek over mogelijke oplossingen. Daarnaast hebben er door de gemeente drie 1-op-1 gesprekken plaats gevonden over individuele woonwensen. Mochten er naast de jongeren ook nog andere woningbouwinitiatieven gaan ontstaat, dan kunnen deze ingediend worden bij de gemeente. Over de wijze waarop en waar ze aan moeten voldoen, is meer informatie te vinden op de websitie van de gemeente:

https://www.bronckhorst.nl/home/ruimte-voor-wonen_46430/

 

Klik op de afbeelding om de complete presentatie te bekijken