Speerpunten notitie Wonen in Halle

Huidige situatie:
Halle wordt op dit moment slechts gering bewoond door starters en jonge gezinnen. Hierdoor vergrijst het dorp, neemt de bedrijvigheid af en daalt ook het aantal kinderen op de basisschool. Daarnaast is te zien dat de jongeren die in Halle opgegroeid zijn, na de middelbare school “uitvliegen” en slechts in geringe mate terugkeren naar het dorp. De koophuizen in het dorp variëren in de prijscategorie van € 145.000 tot € 895.000, waarbij 7 woningen onder de € 200.000 te koop zijn, 5 van € 200.000 tot € 250.000, 3 van € 250.000 tot € 300.000 en 21 woningen vallen in de categorie boven de € 300.000 (bron: funda, 17 april 2017). Huurwoningen zijn niet beschikbaar op dit moment (bron: funda, 17 april 2017). Het vinden van een geschikte woningen in Halle is voor starters dan ook lastig.
 
Gewenste situatie:
In de ideale situatie is er voldoende woonaanbod voor jonge mensen om zich in Halle te vestigen. Er zijn zowel huur- als koopwoningen beschikbaar die binnen het budget van een starter vallen. Ook het eventueel splitsen van een grote boerderij behoort tot de mogelijkheden.
 
De weg tot de gewenste situatie:
Om te komen tot een passend woonaanbod, dient geïnventariseerd te worden wat de woningbehoefte is onder de huidige jonge en oudere inwoners van Halle, hoe jonge mensen aankijken tegen het wonen in Halle en wat het budget van starters is voor een geschikte woning.
Tevens dient onderzocht te worden welke mogelijkheden er zijn om, ondanks dat de grens aan woningcontingenten is bereikt in Halle, woningen aan te bieden die passen bij de wensen en behoeften van starters.
Indien er mogelijkheden gevonden zijn, dient onderzocht te worden hoe de woningen gerealiseerd kunnen worden en welke kosten daarmee gemoeid zijn.
 
Eventueel te benaderen gesprekspartners / belanghebbenden:
- Bewoners Halle
- Gemeente Bronckhorst
- Starters
- Woningcoöperaties