20 februari 2019 Startbijeenkomst Enquête woonwensen Halle

 

Locatie: Het schuurtje Nijhof te Halle

Tijd: 20:00 uur

 

 

Klik op de afbeelding om deze te vergroten

 
Dorpsplan uitwerkgroep Leegstand / Woningen
 
Meteen bij de eerste bijeenkomst in maart komen we al snel tot de conclusie: We kunnen als uitwerkgroep niet genoeg bereiken als we het probleem niet breder trekken. We moeten kijken naar de algemene leefbaarheid van Halle.
Zeg nou zelf, is Halle wel zo aantrekkelijk om te wonen? We horen om ons heen dat Halle als saai wordt ervaren. Weinig groen en weinig te doen.
In Halle lijkt het probleem met de huurwoningen, dat er probleemgezinnen van buiten ons dorp in komen wonen, omdat er weinig animo vanuit de Hallenaren zelf is om een huurwoning te betrekken. Dit probleem zorgt dat een aantal straten geen aantrekkelijke uitstraling hebben. Wat weer tot gevolg heeft dat er niemand graag wil komen wonen.
Verder heeft Halle maar weinig betaalbare koopwoningen, zodat ook starters geen goede kans hebben om in Halle te komen of te blijven wonen.
Willen er daarom wel genoeg jongeren blijven wonen in Halle? En waarom blijven er zoveel panden leegstaan? Wat kunnen we doen om Halle leefbaarder te maken, zodat het voor alle leeftijden haalbaar en leuk is om te komen of te blijven wonen?
Welke ideeën hebben wij voor een betere leefbaarheid in Halle?
-   Inventarisatie behoefte aan starters/seniorenwoningen: Voorstel aan de gemeente om een enquête te houden onder bewoners van  Halle, Halle Heide en Halle Nijman. Mogelijk ook Zelhem; wellicht wonen daar Hallenaren die zijn verhuisd, omdat ze in Halle geen woning konden vinden, die aan hun behoefte voldeed.
-   Realiseren van goedkope, nette huurwoningen, waarbij de Hallenaren eerste keus hebben. De buurt en woningen moeten dan wel aantrekkelijker worden om in te wonen.
-   Grote huizen splitsen In buitengebied; dat heeft verschillende voordelen. Er kunnen zo woningen worden gerealiseerd, waar mantelzorgers kunnen inwonen bij degene die zorgt behoeft. En er ontstaan meerdere wellicht betaalbare woningen.
-   Grote leegstaande panden ombouwen tot appartementencomplex of tot verzamelgebouw voor verschillende kleine bedrijfjes.
-   Halle aantrekkelijk maken: Zorgeloos groen realiseren. Onderhoud van stoepen en straten verbeteren.
-   Halle promoten, bijvoorbeeld via social media.
Met bovenstaande ideeën hopen we te bereiken dat Halle weer een aantrekkelijk dorp wordt, waar mensen graag wonen. Maar zonder hulp van de gemeente en Prowonen is dat niet mogelijk. Inmiddels hebben we contact met de gemeente en Prowonen en ook zij zien de problemen in ons dorp. Op 25 april schuiven daarom afgevaardigden van beide partijen aan bij ons overleg. Wij zullen bovenstaande punten dan aan hen voorleggen.

Met vriendelijke groet,
uitwerkgroep Leegstand / Woningen
April 2018
 
 
Speerpunten notitie Wonen in Halle

Huidige situatie:
Halle wordt op dit moment slechts gering bewoond door starters en jonge gezinnen. Hierdoor vergrijst het dorp, neemt de bedrijvigheid af en daalt ook het aantal kinderen op de basisschool. Daarnaast is te zien dat de jongeren die in Halle opgegroeid zijn, na de middelbare school “uitvliegen” en slechts in geringe mate terugkeren naar het dorp. De koophuizen in het dorp variëren in de prijscategorie van € 145.000 tot € 895.000, waarbij 7 woningen onder de € 200.000 te koop zijn, 5 van € 200.000 tot € 250.000, 3 van € 250.000 tot € 300.000 en 21 woningen vallen in de categorie boven de € 300.000 (bron: funda, 17 april 2017). Huurwoningen zijn niet beschikbaar op dit moment (bron: funda, 17 april 2017). Het vinden van een geschikte woningen in Halle is voor starters dan ook lastig.
 
Gewenste situatie:
In de ideale situatie is er voldoende woonaanbod voor jonge mensen om zich in Halle te vestigen. Er zijn zowel huur- als koopwoningen beschikbaar die binnen het budget van een starter vallen. Ook het eventueel splitsen van een grote boerderij behoort tot de mogelijkheden.
 
De weg tot de gewenste situatie:
Om te komen tot een passend woonaanbod, dient geïnventariseerd te worden wat de woningbehoefte is onder de huidige jonge en oudere inwoners van Halle, hoe jonge mensen aankijken tegen het wonen in Halle en wat het budget van starters is voor een geschikte woning.
Tevens dient onderzocht te worden welke mogelijkheden er zijn om, ondanks dat de grens aan woningcontingenten is bereikt in Halle, woningen aan te bieden die passen bij de wensen en behoeften van starters.
Indien er mogelijkheden gevonden zijn, dient onderzocht te worden hoe de woningen gerealiseerd kunnen worden en welke kosten daarmee gemoeid zijn.
 
Eventueel te benaderen gesprekspartners / belanghebbenden:
- Bewoners Halle
- Gemeente Bronckhorst
- Starters
- Woningcoöperaties