Speerpunten notitie dorpsontwikkeling: duurzame energie

Huidige situatie:
Alle initiatieven m.b.t. duurzame energie zijn op dit moment nog particulier en individueel. Toch weten we dat gas op termijn zal verdwijnen en we dus naar zoveel mogelijk moeten verschuiven naar duurzame energie.
De overheid stimuleert nog niet, maar het nieuwe kabinet zal waarschijnlijk stappen zetten naar verduurzaming omdat Nederland ook achterloopt op de afgesproken energiedoelstellingen in Parijs.

Gewenste situatie:
Het voor de inwoners van Halle eenvoudiger maken om op individuele basis de weg te vinden in het duurzame energie los van regelingen en bedrijven. Een andere mogelijkheid is om gezamenlijke initiatieven op te zetten door bijvoorbeeld gezamenlijk zonnepanelen te plaatsen op de meest gunstige zonneplaats en de opbrengsten te delen.

De weg tot de gewenste situatie:
Particuliere partijen benaderen om mee te denken.
Gebruik maken van initiatieven uit andere gemeentes.
Organiseren van informatie avonden voor geïnteresseerden.

Eventueel te benaderen gesprekspartners / belanghebbenden:
- Bewoners Halle
- Gemeente Bronckhorst
- Particuliere bedrijven
- Trekkers initiatieven andere gem.
- Provincie