Speerpunten notitie verkeer en vervoer: Dorpsstraat

Huidige situatie:
De Dorpstraat in Halle is de doorgaande weg door het dorp. Op de weg geldt een maximum snelheid van 50 km per uur. In de straat staan enkele winkels, horeca en de dorpsschool. Aan beide zijden van de straat is een smalle stoep en in het midden van het dorp is een zebra pad.
De maximum snelheid wordt vaak overschreden en de straat wordt veel gebruikt voor doorgaand normaal en veelal vrachtvervoer. Er is een erg smal fietspad waarop het bij passerende auto’s verre van comfortabel is en het voor schoolgaand verkeer ronduit gevaarlijk kan worden genoemd. In de avond uren nemen de snelheden verder toe. Op snelheid wordt niet door de daarvoor bevoegde instanties gehandhaafd.
 
Gewenste situatie:
Een veilige gezellige dorpsstraat waar het voor alle weggebruikers veilig is, voorzien van een trottoir waar ook rolstoelgebruikers en ouderen veilig gebruik van kunnen maken. Waar de snelheid in verhouding komt de functie van de straat: een dorpsstraat met schoolgaande kinderen waar 30 km per uur niet zou misstaan.

De weg tot de gewenste situatie:
De verkeersveiligheid handhavende partijen bewegen tot snelheid beperkende maatregelen. Dit zou kunnen met een verlaging naar 30 km en/of handhavende maatregelen zoals flitspalen of waarschuwingen bij te hard rijden.
Samen met direct betrokkenen nadenken hoe de gewenste situtatie eruit zou moeten zien en vervolgens acties in gang zetten om de gemeente en/of provincie te helpen de verkeersveiligheid te verbeteren

Eventueel te benaderen gesprekspartners / belanghebbenden:
- Bewoners Dorpsstraat
- Bewoners Halle
- Schoolbestuur
- Bedrijven Dorpsstraat
- Gemeente Bronckhorst
- Gemeente en Provincie politiek