Speerpunten notitie verkeer en vervoer: Overig verkeer/vervoer
 
Huidige situatie:
De algemene verkeersituatie (los van de Dorpsstraat) kenmerkt zich door veel doorgaand vrachtverkeer. Daarnaast is vanwege de landelijke omgeving het onafwendbaar dat er landbouwvoertuigen rijden, maar de snelheid van deze voertuigen wordt door velen als te hoog ervaren.
De algemene toestand van de trottoirs vraagt om enig onderhoud om de veiligheid te kunnen garanderen.
De putten in de doorgaande weg geven bij hoge rijsnelheden veel geluidsoverlast.
Het openbaar vervoer is nu goed geregeld, maar een mogelijkheid om direct naar het gemeentehuis te reizen is er niet.
Het kruispunt buiten Halle richting Zelhem (Seegers) is de meest gevaarlijke kruising.
 
Gewenste situatie:
Veilige trottoirs die periodiek op eventueel benodigd onderhoud worden bekeken.
Veilig landbouw en zwaar verkeer.
Openbaar vervoer op niveau houden en misschien met nieuwe mogelijkheden uitbreiden.
Kruispunt Seegers veiliger maken door bijvoorbeeld een rotonde te plaatsen.
 
De weg tot de gewenste situatie:
De gemeente Bronckhorst hoe periodiek onderhoud op de trottoirs kan worden verbeterd.
Bij de gemeente informeren welke verbeteringen er gepland zijn en onze wensen ter verbetering kenbaar maken.
Uitzoeken hoe we invloed kunnen hebben op de navigatie routes.

Eventueel te benaderen gesprekspartners / belanghebbenden:
- Bewoners Halle
- Gemeente Bronckhorst
- Gemeentelijke en Provinciale politiek