Werkgroep Verkeer
Voortgang Werkgroep Verkeer

De werkgroep Verkeer wil de Dorpsstraat in Halle voor haar bewoners verbeteren qua veiligheid, gebruik en inrichting. De werkgroep heeft vaste vorm gekregen n.a.v. het Dorpsplan Halle.
 
Stappen tot nu toe:
Maart 2018 Voorafgaande aan de gemeenteraadsverkiezing alle politieke partijen in de gemeente per email uitgenodigd om met ons het plan te bespreken.

Dinsdag 20 februari 2018 Met beleidsmedewerker “Verkeer en vervoer” van gemeente Bronckhorst Coen Beijer de huidige situatie ter plekke bekeken.

Vrijdag 2 februari 2018 Bespreking met gebiedsambtenaar Arie Vries

Woensdag 17 januari 2018 Werkgroep Dorpsstraat stelt eerste versie van “de nieuwe Dorpsstraat” op

Dinsdag 12 december 2017 Presentatie Dorpsplan Halle met burgemeester Marianne Besselink

Woensdag 17 mei 2017 Tweede bewonersavond Dorpsplan Halle (verdere uitwerking)

Maandag 23 januari 2017 Eerste bewonersavond Dorpsplan Halle (ideeën delen en prioriteren)

Donderdag 3 november 2016 Eerste dorpsplan werkgroep vergadering

Speerpunten Dorpsplan met prioriteitspunten door bewoners:
“25% Verkeer en vervoer”; “17% Natuur, leefomgeving en toerisme”; “17% Dorpsontwikkeling”; “15% Wonen”; “13% Sport en ontmoeten”; “5% Aantrekkelijkheid Halle”; “3% Vrijwilligersbank”; “3% Buurt App”; “3% Overig”
Speerpunten “Verkeer en vervoer” door bewoners:
Onveilig (met te hoge snelheid door dorpskern), geluidsoverlast (door verkeer en rioleringsputten), slechte luchtkwaliteit, onveilige trottoirs, gevaarlijk zebrapad voor school.

Hoofdlijnen eerste versie “de nieuwe Dorpstraat”
Eerste versie betreft versie in de zin van: wat als we alles naar wens zouden kunnen aanpassen:
- snelheden: vanaf Meuhoek en kruispunt Seegers 60 km en in Halle 30 km per uur met flitspalen om de max. snelheid te handhaven
- bij Meuhoek verkeersremmers met rode en witte pijl zoals in Zelhem. Bij Seegers rotonde
- stil asfalt met oplossing voor rioleringsputten
- weg enigszins verbreden zodat vrachtwagens elkaar kunnen passeren, met flitspalen om de max. snelheid te handhaven
- veilige, goed begaanbare trottoirs voor validen en invaliden beschermt van weg door paaltjes
- zebrapad voorzien van verkeerslicht dat op beweging start en verkeer echt laat stoppen
- landbouwvoertuigen uit de Dorpstraat naar over landelijke wegen

Gebiedsambtenaar gesprek
Situatie Halle wordt door gemeente ook als belangrijk knelpunt gezien. Weg provinciaal, trottoir/riolering gemeente.

Gebiedsambtenaar beleidsmedewerkers
- Provincie doet 1x per 9 jaar onderhoud (2019/2020). Plan hiervoor wordt normaal 3,5 a 4 jaar van te voren gemaakt door provincie zonder overleg met bewoners. Gemeente zou weggedeelte Halle kunnen overnemen, is al eerder over gesproken (toen te duur bevonden)
- Flitsers kunnen alleen door centrale overheid worden geplaatst en voor Halle kans klein
- Gemeente wil eigenlijk rondweg (bewoners niet) -> doorlooptijd meer dan 10 jaar
- 30 km weg alleen als de weg ook zo is ingericht (dus niet breed)
- Gemeente wil met bewoners meedenken en samen versie 2 opstellen van “de nieuwe Dorpsstraat”

Vervolg
Dinsdag 20 februari komen beleidsmedewerkers kijken op locatie. Woensdag 21 februari volgend overleg