Samenvatting bijeenkomst met CDA fractieleden op 08 september 2018 in de Korenaar te Halle

Aan de hand van een brochure wordt de aanleiding en de huidige stand van zaken t.av. de activiteiten van de werkgroep Verkeer geschetst. Er wordt door de fractieleden positief gereageerd op de presentatie en met de nodige -tussendoor- gestelde vragen probeert men zich actief te verdiepen in de problematiek. Vanuit de fractie wordt voorgesteld om e.e.a. gefaseerd in te steken. Eerst vaststellen of de provincie voldoende ruimte geeft voor oplossingen in de bestaande situatie; indien dit niet het geval is, dan zou het zeker een optie kunnen zijn dat de gemeente het beheer van de Dorpsstraat overneemt.
A.s. dinsdag 11 september zal het plan tijdens de fractievergadering worden voorgelegd, hierbij zal nog niet op de details ervan worden in gegaan, maar zal een fractiestandpunt bepaald worden met vraagstelling richting de verantwoordelijke wethouder.