Voortgang Dorpsplan

Begin 2016 heeft het bestuur van Halle’s Belang via de media bekendgemaakt, dat zij samen met de Halse inwoners een nieuw Dorpsplan wilde opstellen. Het huidige (laatste) Dorpsplan dateert uit 2005. Een aantal van de onderwerpen uit het plan van 2005 werden gerealiseerd, maar er zijn ook een aantal onderwerpen, die toen actueel waren, inmiddels achterhaald. Dit kwam door gewijzigde inzichten, maar ook doordat er in de maatschappij het één en ander was veranderd.

In februari 2016 hebben wij een oproep geplaatst om Hallenaren te werven die ondersteuning zouden willen verlenen bij het realiseren van een nieuw dorpsplan. Deze oproep vertaalde zich, op een enkele uitzondering na, niet in aanmeldingen

Na een artikel in De Gelderlander op zaterdag 27 februari 2016 “Halle wil van zijn eilandjes af“ kwamen er wel aanmeldingen en reacties. Daarop hebben wij besloten om met de procedure voor het opstellen van een dorpsplan door te gaan.

Ondertussen had de gemeente Bronckhorst ons de maximale subsidiebijdrage van € 5.000,00 voor het realiseren van een dorpsplan toegekend.
Binnen het bestuur van Halle’s Belang is een werkgroep gevormd, die zich nadrukkelijk met het dorpsplan zal bezighouden. Zoals gezegd, de Hallenaren, die hebben gereageerd, zullen worden gevraagd om deel te nemen aan de besprekingen van de onderwerpen, die zullen worden gehouden.
 
In onze eerste oproep hadden wij reeds een aantal onderwerpen vermeld, die naar onze mening voor het nieuwe plan in aanmerking zouden kunnen komen. Daarnaast is er een analyse gemaakt van de ingekomen ideeën van de reagerende personen.
Dat heeft ertoe geleid, dat de volgende indeling in hoofdcategorieën is gemaakt:

1. Verstevigen van de band tussen de verenigingen in Halle *);
2. Inrichten van het veldje van de voormalig peuterspeelzaal Nijntje;
3. Vrijwilligersbank + buurt“app“;
4. Behoud en bevordering leefbaarheid, onder te verdelen in:
- Leefbaarheid Dorp en
- Leefbaarheid Buitengebied.
 
*):
De Stichting Sport en Ontmoeten (SSO) heeft de behoefte om zich meer bekend te maken binnen de Halse gemeenschap. Zij zal dit in eerste instantie gaan doen door met de besturen van andere Halse verenigingen en stichtingen in gesprek te gaan. Na overleg met Halle’s Belang is afgesproken, dat SSO de behandeling van de 1e hoofdcategorie op zich zal nemen, waarbij nauw overleg met en terugkoppeling naar de werkgroep van Halle’s Belang zal plaatsvinden.
 
Er kunnen zich vanzelfsprekend nog altijd personen melden die een bijdrage willen leveren aan de totstandkoming van een nieuw dorpsplan. Daarvoor kunt u een e-mail sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of een briefje aan het secretariaat van Halle’s Belang, p/a Westerhofskamp 6, 7025 AW te Halle.