23 januari 2017: Dorpsbijeenkomst voor een nieuw Dorpsplan voor Halle

Wat            : Dorpsbijeenkomst Halle: jouw kans om mee te denken over de toekomst van Halle
Wanneer    : Maandagavond 23 januari 2017
Tijd             : 19:30 uur (inloop vanaf 19:15 uur)
Waar          : Grote Kerk in Halle

• Hoe vind jij dat Halle er over 5 jaar uit moet zien?
• Waar ben jij als Hallenaar trots op?
• Wat kan er anders?

Op maandagavond 23 januari 2017 kun jij hierover meedenken tijdens de grote dorpsbijeenkomst in de Grote Kerk van Halle. Laat horen wat jou aan het hart gaat en wie weet zie jij jouw onderwerp straks terug in het nieuwe Dorpsplan voor Halle.

In 2005 heeft Halle’s Belang, samen met Halse inwoners, een Dorpsplan opgesteld om te bouwen aan een mooie toekomst voor Halle. Veel van de onderwerpen uit dit plan zijn ook daadwerkelijk gerealiseerd, denk aan het dorpsplein bij de Woage, de invulling van Dorpshuis De Korenaar en de oprichting van het Jeugdhonk. En met succes: Halle is een dorp om trots op te zijn. Het blijft echter nog steeds de uitdaging om te zorgen dat Halle ook leefbaar blijft. Om deze reden is het tijd voor een nieuw Dorpsplan met aandacht voor de onderwerpen die nu spelen. Want wat is er nu mooier om te zorgen dat Halle een mooi dorp blijft?

Tijdens de dorpsbijeenkomst op 23 januari 2017 is iedereen welkom. Want een Dorpsplan maak je samen! Op deze avond bespreken we de onderwerpen die aan het hart gaan en kunnen we samen nadenken over mogelijke oplossingen. Wat te denken over de verkeersveiligheid in het dorp? En wat kunnen we doen met de leegstaande gebouwen en braakliggende terreinen? Hoe zorgen we dat Halle en haar buitengebied aantrekkelijk blijft? Het is maar een kleine greep uit de onderwerpen die in groepen aan bod komen en waarover jij kunt meedenken.

Met elkaar maken we en houden we Halle leefbaar, van en voor jong tot oud.
Zorg dan ook dat je erbij bent op 23 januari 2017 !

Meer informatie? Check facebook.com/dorpsplanhalle