Halle zet 2e stap naar Dorpsplan voor leefbare toekomst

In opdracht van Halle's Belang is eind 2016 een groep Hallenaren gestart met het maken van het nieuwe Dorpsplan voor een leefbare toekomst voor Halle. Het Dorpsplan zal weergeven wat de inwoners van Halle belangrijk vinden om te zorgen dat het dorp en het buitengebied leefbaar blijft. Om deze wensen in kaart te brengen vond er begin januari 2017 een dorpsbijeenkomst plaats waarbij iedereen zijn of haar mening en ideeën kon uiten. In navolging hierop vindt er op woensdag 17 mei om 20:00 wederom een bijeenkomst plaats voor de bewoners van Halle en belanghebbenden om de tweede stap richting het Dorpsplan te zetten. De werkgroep van het Dorpsplan nodigt eenieder hartelijk uit om op 17 mei om 20:00 uur deel te nemen aan deze bijeenkomst in Zaal Nijhof in Halle. De zaal is open vanaf 19:30.

Tweede dorpsbijeenkomst: 17 mei
Tijdens de eerste dorpsbijeenkomst van begin januari kon iedereen zijn commentaar, meningen, wensen en ideeën uiten. De aanwezigen hebben vele punten aangegeven voor alle verschillende onderwerpen die in het Dorpsplan aan bod komen. De werkgroep heeft alle input verzameld en gebundeld in hoofdonderwerpen voor het Dorpsplan. Met deze zogeheten speerpunten is de werkgroep vervolgens hard aan de slag gegaan. Op woensdag 17 mei presenteert de werkgroep hetgeen ze tot nu toe heeft uitgewerkt. "Het Dorpsplan moet echt een plan voor en door Halle zijn waar we met z'n allen achter staan en dat kans van slagen heeft," vertelt de werkgroep. "Tijdens de avond willen we in panels bij de verschillende onderdelen stilstaan. We gaan daarbij graag in discussie over de onderwerpen om tot een goede richting te komen. Met deze input kan vervolgens de echte start gemaakt worden voor het uitwerken van de plannen." Voor de avondbijeenkomst op 17 mei in Zaal Nijhof zijn niet alleen alle Hallenaren van harte welkom, maar ook andere belanghebbenden zoals de gemeente Bronckhorst en andere organisaties die belangrijk zijn voor het dorp. Uiteraard is ook de vereniging "Dorpshuizen en Kleine Kernen in Gelderland (DKK)"aanwezig, die de werkgroep begeleidt bij het opstellen van het Dorpsplan.

"Ter voorbereiding op de avond is het voor iedereen mogelijk om de uitwerking van de speerpunten na te lezen. Deze zijn nu reeds te raadplegen via facebook.com/dorpsplanhalle en op deze website onder menu-item Dorpsplan.We hopen op een mooie opkomst tijdens de bijeenkomst. Met de input die we 17 mei krijgen, kunnen we een vol vertrouwen aan de slag met de uitwerking van het plan en is de kans dat alles werkelijkheid wordt ook groter," aldus de werkgroep. " Tot 17 mei in Zaal Nijhof!"