Voortgang Dorpsplan Halle

Op 17 mei 2017 vond de tweede dorpsbijeenkomst plaats over het nieuwe Dorpsplan voor Halle in Zaal Nijhof, waar een groot aantal Hallenaren met elkaar van gedachten wisselden over de thema's - de zogenoemde speerpunten - om tot een goede richting voor het plan te komen. Zo gaat het onder meer over verkeer en vervoer, dorpsontwikkeling, de aantrekkelijkheid van Halle en sport.
In de vakantieperiode was het daarna voor de dorpswerkgroep begrijpelijkerwijs soms wat lastig om goed op tempo te blijven. Maar inmiddels wordt er achter de schermen door de werkgroepleden weer hard gewerkt aan de afronding van het plan. Het zal worden uitgewerkt in een aantrekkelijk boekwerk. Over niet al te lange tijd zal op een nog nader te bepalen datum het plan in Halle worden gepresenteerd. Tijdig zal worden bekend gemaakt wanneer en waar dit zal plaatsvinden. Bij die presentatie van het Dorpsplan zal dan ook worden uitgelegd hoe nu verder.
Na aanbieding van het plan zal bij alle woningen in het dorp en in het buitengebied een exemplaar van het boekwerk worden bezorgd.

(Dorpswerkgroep - Halle’s Belang, oktober 2017)